DK5

DK5.dk: Hvor står bøgerne om...?

Adgang
Fri online adgang
Gennem DK5.dk kan du finde nemt finde ud af, hvor bøger om bestemte emner findes i Fakta-afdelingerne i både Børn og Voksen på biblioteket.

Siden kan både bruges som vejviser og som emneinspiration – enten ved at udfolde hierarkiet eller via søgefunktionen.

Når du skriver et ord i søgefeltet, får du vist en liste med forslag til ord, der matcher det du søger på. Forslagene er de mest populære søgninger og står ikke nødvendigvis i alfabetisk orden.

Introduktion til DK5.dk på eKurser.nu

Find vej med DK5

OBS: Ingen sammenhæng til bibliotekets system

DK5.dk er ikke integreret med bibliotekets system. Så du kan altså ikke via DK5.dk se, hvilke konkrete materialer der er på hylden. Du kan bruge DK5.dk til at finde det rigtige tal der passer med dit emne, så du kan søge præcist på hylderne, i Biblioteket-app'en eller på bibliotekets hjemmeside.

Hvad er det der DK5 egentlig?

DK5 er det fælles opstillings- og klassifikationssystem for de danske folke- og skolebiblioteker, samt nogle uddannelsesbiblioteker.

Og nu bliver det nørdet:

DK betyder decimalklassedeling eller DecimalKlassifikation, og DK5 er inddelt i ti hovedgrupper. Hovedgrupperne er underdelt i op til ti grupper, som igen kan underinddeles i op til ti grupper og så videre. Hertil kommer særlige regler for underdeling, f.eks. geografisk eller efter biograferede personers navne. DK5 er et hierarkisk opbygget system. Du kan se hierarkiet ved at klikke på et af billederne på forsiden, og derfra klikke videre ned i systemet.