Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Bliv repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Af mly
05.01.18
Her har du mulighed for direkte indflydelse på tiltag og rammer for kultur, fritid og frivillighed i Vallensbæk Kommune.

Vil du have direkte indflydelse på tiltag og rammer for kultur, fritid og frivillighed i Vallensbæk Kommune, så kom og stil op som ”Repræsentant for Kultur- & Borgerhuset”, hvor du vælges ind på lige fod som øvrige og dit mandat beror på dit eget engagement og visioner.

Valget foregår mandag den 22. januar 2018, kl. 19.00 i Havet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.


Der er i alt 12 medlemmer i udvalget:
3 medlemmer er allerede valgt af Kommunalbestyrelsen:
Annette Eriksen (C), Ricky van Overeem (C) og Nina Lumby Pinto Ferreia (A).

Herudover skal folkeoplysende foreninger samme aften vælge:

- 1 medlem fra voksenundervisning/aftenskoler
- 1 medlem fra børne- og ungdomskorps/spejder
- 4 medlemmer fra idrætsforeninger
- 2 medlemmer fra øvrige foreninger


Du kan som bruger af Vallensbæk Kultur - & Borgerhus stille op til den sidste plads som ”Repræsentant for Kultur- og Borgerhuset”.
Alle borgere (myndige) i Vallensbæk, som bruger Kultur- og Borgerhuset, og som har lyst til at være med til at udvikle kultur- og fritidslivet i Vallensbæk, kan stille op/stemme.

DU SKAL MEDBRINGE DIT SUNDHEDSKORT FOR AT OPSTILLE &/ELLER STEMME (så vi kan se du bor i Vallensbæk)

Hvad laver Folkeoplysningsudvalget?
Udvalget skal understøtte det aktive liv, og sikre det brede samarbejde på tværs af foreninger og frivillige. Udvalget er et rådgivnings- og høringsorgan ift. det frivillige felt, det aktive medborgerskab og fritidslivet generelt. Flere puljer og priser ligger i dette udvalg, såvel som håndteringen af de folkeoplysende foreningers ret til medlemsstøtte og sæsonfordeling af lokaler.


Udvalget skal både tænke i helheder og fællesskab på tværs af foreningstyper og skabe de bedste rammer for de enkelte foreninger.
Folkeoplysningsudvalget er et underudvalg med kompetence delegeret fra Kommunalbestyrelsen.

Programmet for valgaftenen byder på:
- Velkomst og kort om aftenens program
- Lille video om folkeoplysning (hvor kommer det fra- og hvad er det)
og kort introduktion til udvalgsarbejdet

Pause med tapas, rødvin og chokolade- og tid til at stille op som kandidat


- Lille intim koncert med Tobias Trier- en ”troubadour”, som har ord og toner i sin magt, når han vender hverdagslivet på vrangen.
Han debuterede i år 2000 med albummet ”Bag de blå persienner”.
- Valgprocedure gennemgås
- Selve valget
- Tak for i aften

Medlemmer vælges for en 4 årige periode, svarende til den kommunale valgperiode. Du kan læse mere om udvalget og valget på www.vallensbaek.dk
Vi håber at se mange af jer.
(Du kommer bare, der er ikke tilmelding)