Tal med dine børn/unge om traumatiske hændelser

04.07.22
Søndag d. 3. juli var en traumatisk og meningsløs dag i Danmark - vi har samlet nogle råd til hvordan man taler med sine børn om ulykkelige hændelser, som det, der skete i Field's

Når der sker grufulde hændelser i samfundet, fanger børn meget mere, end mange tænker. Derfor er det vigtigt at vi lytter til dem og taler om det, de tænker og føler, når de hører om hændelser, der ligger meget fjernt fra vores tanker om det danske samfund. 

Der er dygtige organisationer og offentlige institutioner, der er eksperter i at rådgive i ulykkelige situationer som den, Danmark står midt i nu, og som kan hjælpe dig og dine pårørende, hvis I er direkte eller indirekte involveret og påvirket.

Justitsministeriet: https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/saadan-kan-du-finde-hjaelp/

Region Sjælland: https://www.regionsjaelland.dk/Documents/Krise_folder_dansk%20med%20hotline.pdf

Red Barnet: https://redbarnet.dk/nyheder/skyderiet-i-field-s-5-gode-raad-naar-du-taler-med-boern/

Børns Vilkår: https://bornsvilkar.dk/nyheder/gode-raad-saadan-taler-du-med-dine-boern-om-haendelsen-i-fields/