Pengeboks

Har du gebyrer/erstatninger fra før 2. maj 2023?

Af cdb
22.04.24
Har du ingen skyldige beløb fra før 2. maj 2023, behøver du ikke læse videre.

Ændring til gebyrer og erstatninger oprettet før 2. maj 2023

Baggrund

Den 2. maj 2023 overgik nye gebyrer og erstatninger til den kommunale opkrævning.
Nu går vi tilbage i tiden med gebyrer og erstatninger fra før 2. maj 2023.
 

Ændringerne

Ændringerne sker den 2. maj 2024 og 3. juni 2024.

Ændringen 2. maj 2024

Alle gebyrer og erstatninger oprettet fra 1. januar 2023 til og med 1. maj 2023 bliver sendt til den kommunale opkrævning.

Ændringen 3. juni 2024

Alle gebyrer og erstatninger oprettet fra 1. januar 2022 til og med 31. december 2022 bliver sendt til den kommunale opkrævning.

Du modtager ikke nødvendigvis opkrævninger via digital post på disse dage, men der sendes oplysningerne for perioderne videre til opkrævningen.

Hvad betyder det for dig

Hvis du har gebyrer og/eller erstatninger som er oprettet i perioden 1. januar 2023 til og med 1. maj 2023 og/eller 1. januar 2022 til og med 31. december 2022, som ikke er blevet betalt senest på ændringsdatoen, vil du efterfølgende modtage opkrævning på det skyldige beløb via digital post.

Betaling

Hvis du ønsker at betale det skyldige beløb inden de to ændringsdatoer, for de to perioder, kan de betales, enten i Kultur- & Borgerhuset eller via vores hjemmeside inden ændringsdatoen.

Når først det skyldige beløb er sendt videre til den kommunale opkrævning, kan du ikke længere betale det i Kultur- & Borgerhuset eller på vores hjemmeside.
Så vil betalingen skulle ske i ”Mit Betalingsoverblik” på borger.dk.