Låneregler og gebyrer

Regler for bibliotekets benyttelse
 • Alle kan benytte Vallensbæk Bibliotek - og det er gratis at låne.
 • Sundhedskortet (sygesikringsbeviset) fungerer som lånerkort. For at blive oprettet som låner skal du vise legitimation, der indeholder navn, CPR-nummer og adresse.
 • Hvis du er under 16 år, skal du have et lånerkort. Du skal have en af dine forældres underskrift på en indmeldelsesblanket, og du skal vise legitimation med CPR-nummer.
 • Børn, ifølge med deres forældre, kan låne på forældres kort. Forældre kan låne til deres barn på barnets lånerkort.
 • Indehaveren af kortet er ansvarlig for materiale, der er lånt på kortet. Adresse/e-mail-/telefonnummerændring skal meddeles biblioteket. Mistes kortet skal det straks meddeles til biblioteket.
 • Børnelånere betaler børnegebyr fra 0-15 år og voksengebyr fra 16 år.

Lånetid:

Bøger, tidsskrifter, fagvideoer og CD-rom'er for voksne

1 måned

Musikcd'er

14 dage

14-dages bøger

14 dage

Cd-rom, PlayStation 1 og 2

1 måned

PlayStation 3 , Wii, Xbox

14 dage

DVD

7 dage

Bøger, tidsskrifter, fagvideoer og CD-rom'er for voksne 1 måned

For enkelte materialer kan der være undtagelser fra de almindelige lånetider.

 • Lånet kan fornyes, hvis materialet ikke er reserveret til en anden låner. Det gælder dog ikke for 14-dages bøger.
 • Afleveres det lånte materiale for sent, skal der betales et gebyr, fastsat af kommunalbestyrelsen.
   

Gebyrer ved for sen aflevering:

Husk at der fra den 2. maj 2023, er kommet nye regler for opkrævning af gebyrer og erstatninger.

Overskridelse af lånetiden

Voksne (16+ år)

Børn (0-15 år)

1 - 13 dage

20 kr.

5 kr.

14 - 30 dage

60 kr.

30 kr.

Over 30 dage

100 kr.

60 kr.

Ved regning

100 kr. + erstatningsbeløb

60 kr. +
erstatningsbeløb

 • Skyldige gebyrer for overskridelse af lånetiden kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. når de overstiger 200 kr.
 • Der er udpantningsret, hvis skyldige gebyrer for overskridelse af lånetiden overstiger 200 kr.
 • Hjemlån af bibliotekets materialer er på eget ansvar. Beskadigede eller bortkomne materialer erstattes efter bibliotekets skøn.
 • Biblioteket kan udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, såfremt vedkommende i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer, eller afleverer lånte materialer i beskadiget tilstand, eller såfremt der skyldes gebyrer for over 200 kr.
 • Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisning, kan bortvises fra biblioteket.

Hvis du vil vide mere om de love og bekendtgørelser, der ligger til grund for dine rettigheder og pligter, så henvend dig på biblioteket elle se Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed
 

Vallensbæk Kommune den 1. januar 2015