Pengeboks

Ny opkrævningsmetode

Af cdb
18.04.23
Her er en oversigt over ændringerne i opkrævningsmetode for gebyrer og erstatninger fra 2. maj 2023.

Det nye forløb:

Alle dine gebyrer og erstatninger, også kaldet mellemværender, oprettes fra 2. maj 2023 i systemet Mit betalingsoverblik, hvor du kan se det du skylder til Kommunen. Du får samtidig tilsendt en faktura i din digitale postkasse.
Du har 8 dage til at betale gebyrer og erstatninger fra oprettelsesdagen. Betaler du ikke til tiden, kan du herunder se hvordan forløbet vil være. Jo længere der går før du betaler, jo dyrere bliver det. Første påmindelse (efter 10 dage) er gratis.

Vær opmærksom på, at der godt kan gå længere tid før en erstatning oprettes hos dig, da vi skal sikre os at prisen på materialet matcher beløbet vi opkræver hos dig.

opkrævningsoversigtsdiagram
opkrævningsoversigtsdiagram

 

For børn/unge under 18 år, vil gebyr/erstatning oprettes hos den økonomisk ansvarlige, som underskrev indmeldelsesblanketten.

Betalingen er 8 dage, da systemet skal bruge 1-3 hverdage på at registrere betalingen. Derfor går der 10 dage før påmindelsen kommer.

Hvor finder jeg mit betalingsoverblik?

Mit betalingsoverblik kan du finde på Kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk eller www.Borger.dk og søge efter ”Mit betalingsoverblik”.
Det vil gælde for alle mulighederne, at det kun er mellemværender fra efter 2. maj 2023, som kan betales på denne måde.
Når vi rykker datoen længere tilbage, vil ældre mellemværender også kunne betales derinde.

Kultur- & Borgerhusets hjemmeside

Du kan logge ind på din brugerprofil på Kultur- & Borgerhusets hjemmeside kulturogborgerhus.vallensbaek.dk, når du trykker på det beløb du skylder, vil du blive sendt videre til betalingen i Mit betalingsoverblik.

MobilePay

Du kan tilgå Mit betalingsoverblik via MobilePay. Inde i appen klikker du på fanen ”betalingsaftaler”. Her finder du en liste af steder, hvor du kan bruge MobilePay, der vælger du Vallensbæk Kommune og sendes direkte videre til løsningen.

Appen Biblioteket

I appen Biblioteket, kan du under mellemværender, trykke på knappen for betaling. Det er indtil videre kun mellemværender oprettet efter 2. maj 2023, som betales via denne funktion.

Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål?

Kultur- & Borgerhuset:

  • Hvis du skal have forklaret hvorfor gebyr/erstatning er oprettet.
  • Hvis du skal have hjælp til at betale gebyr/erstatning via Mit betalingsoverblik og vi skal vise det på vores computere.

Kommunens opkrævning:

  • Hvis du har modtaget en påmindelse eller rykker og har spørgsmål til det.
  • Hvis du har modtaget en opkrævning, men ikke kan betale hele beløbet.

Hvad med de gebyrer som jeg har fra før 2. maj 2023?

Fra 2. maj 2023 er det kun nye gebyrer og erstatninger der oprettes.
Gebyrer og erstatninger som er oprettet før 2. maj 2023, skal indtil videre betales som man plejer. Dette skal ske online eller i Kultur- & Borgerhuset hos personalet.

På sigt vil vi gå længere tilbage i tiden, så vil ældre gebyrer og erstatninger, som ikke er betalt, også blive overført til Mit betalingsoverblik.
Vi vil informere om det som nyheder på vores hjemmeside.

Hvis du betaler dine gebyrer og erstatninger fra før 2. maj 2023 nu, undgår du at modtage digital post pr. gebyr/erstatninger du har.