Forlængelse af kørekort

22.06.20
Kørekort, der udløber mellem 1. februar og 31. august 2020 forlænges automatisk

Gyldighedstiden af kørekort, som udløber i perioden 1. februar til 31. august 2020 forlænges automatisk med syv måneder.

Forlængelsen af gyldighedstiden gælder for samtlige kørekortskatego-rier.

Færdselsstyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at nationale koder fx koderne for kørelærergodkendelse og erhvervsmæssig personbefordring ikke forlænges ved denne forordning. Der kan her henvises til Færdselsstyrelsens orienteringsbrev af 1. maj 2020.