Litteratur og viden

Sæt dine reserveringer på pause

Du kan stadig holde din plads i reserveringskøen, mens du er på ferie

Af Lars

Har du reserveret en stribe lækre bøger, som er klar til dig, mens du er bortrejst?

Du kan beholde din plads i køen, mens du er på ferie! Du skal bare angive en pauseperiode, hvis du ikke har mulighed for at hente dine reserveringer i en periode. Det betyder, at dine reserveringer bliver sat på pause.

Fordelen for dig er, at du undgår at komme bag i køen, hvis du ikke kan nå at hente dine reserveringer. I stedet bliver du sprunget over i køen, indtil din pauseperiode udløber.

Reserveringspausen gælder kun de reserveringer, vi ikke allerede har gjort klar til dig, og kun fysiske materialer. 

Vi anbefaler, at du sætter dine reserveringer på pause syv dage før din ferie.

OBS: Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer, men ikke for de materialer, der skaffes hjem fra andre biblioteker.

Sådan sætter du dine reserveringer på pause:

  1. Log ind på hjemmesiden
  2. Tryk på brugerikonet så brugermenuen åbner
  3. Tryk på Reserveringer
  4. Under Sæt dine reserveringer på pause kan du vælge en fraværsperiode. Vær opmærksom på at begge dage er omfanget af perioden
  5. Tryk Gem for at gemme dine valg.

Du kan også sætte dine reserveringer på pause, når du bruger biblioteks-appen. 
Her skal du gå til reserveringer og klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne og vælge "Sæt reserveringer på pause".